Driving Directions

On site parking is available - Please select a room type which includes car parking at the time you are making your booking.
 
Below are driving directions from Dublin Airport (DUB) to Waterloo Lodge B&B in Dublin 4.
If you need further assistance, please don't hesitate to contact us or keep our phone number to hand and phone us if you need assistance.
 
From Dublin Airport Total
16km / Journey Time 20-30-mins depending on time of day.
Head to Airport Exit   go 280m
At the 1st roundabout take 2nd exit about 1 minute go 500m
Slight right at join the Dublin Road go through 1 roundabout about 2 minutes go 900m
At the roundabout take the 2nd exit onto the M1 ramp about 1 minute go 700m
Merge onto M1 motorway   go 3.3km
At Junction 1 Exit on N1 When you enter N1 keep to the left lane as toll bridge ahead (don't use toll lane, keep in left lane) go 4.4km
Continue forward on Swords Road, the continue into Drumcondra Road, crossing over canal bridge into Dorset Street. Then take the 2nd turn turn left into North Circular Road.
Turn left into North Circular Road   go 800m
Continue onto Portland Row   go 350m
Continue onto Seville Place   go 600m
Continue onto Guild Street   go 350m
Continue over Samuel. Beckett Bridge Keep in the right lane go 160m
Turn left onto Sir John Rogerson's Quay   go 68m
Take the 1st right onto Cardiff Lane   go 220m
Continue onto Macken Street   go 500m
Turn left at Lower Grand Canal Street   go 210m
Turn left into Clanwilliam Place   go 210m
Continue onto Herbert Place   go 300m
Turn left into Upper Baggot Street Crossing over the canal bridge, keeping in right lane and indicating right. go 220m
Turn right into Waterloo Road Waterloo Lodge is on the right in 300m (Watch out for green sign in the garden)
Total 16km / Journey Time 20 minutes

Liên Hệ

Địa chỉ

23 Waterloo Road
Ballsbridge
Co Dublin
Ireland

Điện Thoại

+ 353 (1) 668 5380

Email

info@waterloolodge.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+ 353 (1) 668 5380

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách