Location

GPS Codes: 53.3311591, -6.2446485
 
The Google map below shows the location of Waterloo Lodge in Dublin City Centre. You can walk to St. Stephen's Green Park in 15-minutes.
 
 
Distance to Dublin Attractions:
St. Stephen's Green (Dublin City Bus Tour & LUAS Station) - 15-minute walk
Aviva Stadium, Lansdowne Rd, Ballsbridge - 8-minute walk
RDS Arena, Ballsbridge - 15-minute walk
Dublin Airport Aircoach Bus Stop on Leeson Street - 6-minute walk
Grand Canal Theatre, Grand Canal Dock & - 15-minute walk
Temple Bar & Dublin Castle - 20-minute walk
DART Station on Lansdowne Road - 8-minute walk
 
You can travel from Dublin Airport (DUB) to Waterloo Lodge by taking the Aircoach Bus, we are only 6-7minutes walk from the bus stop on Leeson Street.
 
The Aircoach map below will give you an idea of our location in relation to the Aircoach Bus stop. The bus stop of Leeson Street will take you to and from Dublin Airport, the bus stop is Leeson Street Upper.
 
The journey time from the airport will vary, but it usually takes 40-minutes.
 
 
Get Directions
Get driving directions from Dublin Airport to Waterloo Accommodation, Ballsbridge, Dublin 4.
Local Bars & Restaurants in Ballsbridge and Dublin City Centre Recommendations by Guests.
 
Location: Waterloo Lodge, 23 Waterloo Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland.
 
Tel: (01) 668 5380 Fax: (01) 668 5786 Email: info@waterloolodge.com
 

Liên Hệ

Địa chỉ

23 Waterloo Road
Ballsbridge
Co Dublin
Ireland

Điện Thoại

+ 353 (1) 668 5380

Email

info@waterloolodge.com

Gọi Chúng Tôi

+ 353 (1) 668 5380

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách