A brief history of Ballsbridge, Dublin 4, Ireland

Historical information about Waterloo Lodge and Dublin's Ballsbridge Area.
 
Ballsbridge Village Dublin - The area is named after Balls Bridge, a three-arched cut stone bridge built over the River Dodder in 1791. Development began some fifty years later, when the Earl of Pembroke leased out his vast estates in the area and large red brick houses were built for upper class families. City politics at the time gave Ballsbridge its exclusive air: Planning regulations at the time decreed that houses for the working class were restricted to Irishtown and Ringsend to the North East of Ballsbridge.Ballsbridge is now arguably Dublin's most exclusive address. Streets such as Shrewsbury Road, Ailesbury Road, Merrion Road and Waterloo Road boast the highest real estate prices in Ireland with asking prices of up to €10 million for a single property.
 
The area has traditionally been the home of the majority of foreign embassies and diplomatic representations in Dublin. It is not hard to see why the rich and powerful come to Ballsbridge: Originally developed in Victorian times, the streets are wide and tree lined and houses are substantial and set back in vast private grounds. Of all Dublin areas, Ballsbridge has the least built-up and most 'private' feel. Yet, despite the space and relative tranquility, Ballsbridge is only minutes away from the city centre.
 
Census of Ireland, 1911 - Residents of 23 Waterloo Road, Ballsbridge- The Wilson Family. Click on image below for more details.
 
 
 
 

Liên Hệ

Địa chỉ

23 Waterloo Road
Ballsbridge
Co Dublin
Ireland

Điện Thoại

+ 353 (1) 668 5380

Email

info@waterloolodge.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+ 353 (1) 668 5380

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách