Aircoach Dublin Airport

You can travel from Dublin Airport (DUB) to Waterloo Lodge by taking the Aircoach Bus, we are only 7-9-minutes walk (800-meters) from the bus stop on Sussex Street.
 
When you are travelling from Dublin Airport you get off the bus at  the Double Tree by Hilton Hotel – which is on Sussex Road. (as you are getting off the bus turn to your right (south) and walk to the next set of traffic lights - 400-meters (junction Waterloo Rd. & Leeson St.).  Turn left into Waterloo Rd. and Waterloo Lodge is 400-meters down on the left-hand side).
 
When you are travelling back to Dublin Airport you can walk to Leeson Street Upper (10-11mins) and the bus stop is on the oppisite side of the street from Double Tree by Hilton.  We have maps at reception, please collect one before you leave.
 
The Aircoach map below will give you an idea of our location in relation to the Aircoach Bus stop and Waterloo Lodge Townhouse.  The journey time from the airport will vary, but it usually takes 40-minutes.
 
 

Liên Hệ

Địa chỉ

23 Waterloo Road
Ballsbridge
Co Dublin
Ireland

Điện Thoại

+ 353 (1) 668 5380

Email

info@waterloolodge.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+ 353 (1) 668 5380

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách